Ruten

44
Ru
Grupa
8
Okres
5
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
44
44
57
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
44
Masa atomowa
101,07
Liczba masowa
101
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
From the Latin word Ruthenia, Russia
Układ krystalograficzny
Sześciokąt prosty
Historia
Jędrzej Śniadecki isolated the element in 1807, but his work was not ratified.

Jöns Berzelius and Gottfried Osann nearly discovered ruthenium in 1827.

In 1844, Karl Ernst Claus confirmed that there was a new element and isolated ruthenium from the platinum residues of the rouble production while he was working in Kazan University, Kazan.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 15, 1
Konfiguracja elektronowa
[Kr] 4d7 5s1
Ru
Ruthenium is unaffected by air, water and acids
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
12,37 g/cm3
Temperatura topnienia
2607,15 K | 2334 °C | 4233,2 °F
Temperatura wrzenia
4423,15 K | 4150 °C | 7502 °F
Ciepło topnienia
25,7 kJ/mol
Ciepło parowania
580 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,238 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
9,9×10-8%
Ilość we Wszechświecie
4×10-7%
Gas
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Periodictableru)
Gas phase grown crystals of ruthenium metal
Numer CAS
7440-18-8
Numer CID PubChem
23950
Właściwości atomowe
Promień atomowy
134 pm
Promień walencyjny
146 pm
Elektroujemność
2,2 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
7,3605 eV
Objętość molowa
8,3 cm3/mol
Przewodność cieplna
1,17 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Zastosowania
Ruthenium is used in platinum and palladium alloys to make wear-resistant electrical contacts.

Ruthenium dioxide and lead and bismuth ruthenates are used in thick-film chip resistors.

Fountain pen nibs are frequently tipped with alloys containing ruthenium.

Ruthenium is a versatile catalyst.
Ruthenium is a suspected carcinogen and its compounds strongly stain the skin
Izotopy
Stabilne izotopy
96Ru, 98Ru, 99Ru, 100Ru, 101Ru, 102Ru, 104Ru
Niestabilne izotopy
87Ru, 88Ru, 89Ru, 90Ru, 91Ru, 92Ru, 93Ru, 94Ru, 95Ru, 97Ru, 103Ru, 105Ru, 106Ru, 107Ru, 108Ru, 109Ru, 110Ru, 111Ru, 112Ru, 113Ru, 114Ru, 115Ru, 116Ru, 117Ru, 118Ru, 119Ru, 120Ru