Technet

43
Tc
Grupa
7
Okres
5
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
43
43
55
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
43
Masa atomowa
[98]
Liczba masowa
98
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Tak
From the Greek word technetos, artificial
Układ krystalograficzny
Sześciokąt prosty
Historia
Element 43 was predicted on the basis of the periodic table, and was erroneously reported as having been discovered in 1925, at which time it was named masurium.

The element was actually discovered by Carlo Perrier and Emilio Segrè in 1937.

It was also found in a sample of molybdenum sent by Ernest Lawrence that was bombarded by deuterons in the Berkeley cyclotron.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 13, 2
Konfiguracja elektronowa
[Kr] 4d5 5s2
Tc
Technetium was the first element to be produced artificially
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
11,5 g/cm3
Temperatura topnienia
2430,15 K | 2157 °C | 3914,6 °F
Temperatura wrzenia
4538,15 K | 4265 °C | 7709 °F
Ciepło topnienia
23 kJ/mol
Ciepło parowania
550 kJ/mol
Ciepło właściwe
-
Ilość w skorupie Ziemi
Nie dotyczy
Ilość we Wszechświecie
Nie dotyczy
Emilio
Opis Obrazu: pauli.uni-muenster.de
Emilio Segrè, one of the discoverer of the element
Numer CAS
7440-26-8
Numer CID PubChem
Nie dotyczy
Właściwości atomowe
Promień atomowy
136 pm
Promień walencyjny
147 pm
Elektroujemność
1,9 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
7,28 eV
Objętość molowa
8,5 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,506 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-3, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Zastosowania
Technetium is used in nuclear medicine to carry out a number of medical tests, mainly relating to imaging and functional studies of internal bodily organs like bone scan.

It is also used industrially for equipment calibration following its approval as a standard beta emitter.

Mild carbon steels may be effectively protected by minute quantities of technetium, but this corrosion protection is limited to closed systems because of technetium's radioactivity.
Technetium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilne izotopy
-
Niestabilne izotopy
85Tc, 86Tc, 87Tc, 88Tc, 89Tc, 90Tc, 91Tc, 92Tc, 93Tc, 94Tc, 95Tc, 96Tc, 97Tc, 98Tc, 99Tc, 100Tc, 101Tc, 102Tc, 103Tc, 104Tc, 105Tc, 106Tc, 107Tc, 108Tc, 109Tc, 110Tc, 111Tc, 112Tc, 113Tc, 114Tc, 115Tc, 116Tc, 117Tc, 118Tc