Molibden

42
Mo
Grupa
6
Okres
5
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
42
42
54
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
42
Masa atomowa
95,96
Liczba masowa
96
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Szary
Radioaktywny
Nie
From the Greek word molybdo, lead
Układ krystalograficzny
Przestrzenny wyśrodkowany sześcienny
Historia
Molybdenite was often confused for graphite and it was thought to contain lead.

In 1778 Swedish scientist Carl Wilhelm Scheele proved that molybdenite was not graphite nor did it contain lead.

In 1781, Scheele's friend and countryman, Peter J. Hjelm isolated the metal by using carbon and linseed oil.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 13, 1
Konfiguracja elektronowa
[Kr] 4d5 5s1
Mo
Molybdenum is essential for plant foliage health
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
10,22 g/cm3
Temperatura topnienia
2896,15 K | 2623 °C | 4753,4 °F
Temperatura wrzenia
4912,15 K | 4639 °C | 8382,2 °F
Ciepło topnienia
36 kJ/mol
Ciepło parowania
600 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,251 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,00011%
Ilość we Wszechświecie
5×10-7%
Molybdenum
Opis Obrazu: Images-of-elements
Molybdenum with rough, oxidized surface
Numer CAS
7439-98-7
Numer CID PubChem
23932
Właściwości atomowe
Promień atomowy
139 pm
Promień walencyjny
154 pm
Elektroujemność
2,16 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
7,0924 eV
Objętość molowa
9,4 cm3/mol
Przewodność cieplna
1,38 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Zastosowania
Molybdenum is used as glass furnace electrodes due to its high melting point.

The metal is also used in nuclear energy applications and for missile and aircraft parts.

Molybdenum is valuable as a catalyst in the refining of petroleum.

Molybdenum is used in small quantities to harden steel and is used in many alloys.
Molybdenum is toxic in all but small quantities
Izotopy
Stabilne izotopy
92Mo, 94Mo, 95Mo, 96Mo, 97Mo, 98Mo
Niestabilne izotopy
83Mo, 84Mo, 85Mo, 86Mo, 87Mo, 88Mo, 89Mo, 90Mo, 91Mo, 93Mo, 99Mo, 100Mo, 101Mo, 102Mo, 103Mo, 104Mo, 105Mo, 106Mo, 107Mo, 108Mo, 109Mo, 110Mo, 111Mo, 112Mo, 113Mo, 114Mo, 115Mo