Niob

41
Nb
Grupa
5
Okres
5
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
41
41
52
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
41
Masa atomowa
92,90638
Liczba masowa
93
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Szary
Radioaktywny
Nie
Named after Niobe, the daughter of Tantalu
Układ krystalograficzny
Przestrzenny wyśrodkowany sześcienny
Historia
Niobium was discovered by the English chemist Charles Hatchett in 1801 and named the new element columbium.

In 1846, German chemist Henrich Rose independently discovered the element and named it niobium.

The metal was first isolated by Swedish scientist Christian Wilhelm Blomstrand in 1864 who reduced the chloride by heating it in a hydrogen atmosphere.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 12, 1
Konfiguracja elektronowa
[Kr] 4d4 5s1
Nb
Brazil is the leading producer of niobium
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
8,57 g/cm3
Temperatura topnienia
2750,15 K | 2477 °C | 4490,6 °F
Temperatura wrzenia
5017,15 K | 4744 °C | 8571,2 °F
Ciepło topnienia
26,8 kJ/mol
Ciepło parowania
690 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,265 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,0017%
Ilość we Wszechświecie
2×10-7%
Ultrapure
Opis Obrazu: Images-of-elements
Ultrapure niobium bead, slightly oxidized
Numer CAS
7440-03-1
Numer CID PubChem
23936
Właściwości atomowe
Promień atomowy
146 pm
Promień walencyjny
164 pm
Elektroujemność
1,6 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
6,7589 eV
Objętość molowa
10,87 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,537 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-1, 2, 3, 4, 5
Zastosowania
Niobium is used in arc-welding rods for stabilized grades of stainless steel.

Niobium alloys are strong and are often used in pipeline construction.

The metal is used in superalloys for jet engines and heat resistant equipment.

Niobium is found in many medical devices such as pacemakers.
Some niobium compounds are highly toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
93Nb
Niestabilne izotopy
81Nb, 82Nb, 83Nb, 84Nb, 85Nb, 86Nb, 87Nb, 88Nb, 89Nb, 90Nb, 91Nb, 92Nb, 94Nb, 95Nb, 96Nb, 97Nb, 98Nb, 99Nb, 100Nb, 101Nb, 102Nb, 103Nb, 104Nb, 105Nb, 106Nb, 107Nb, 108Nb, 109Nb, 110Nb, 111Nb, 112Nb, 113Nb