Cyrkon

40
Zr
Grupa
4
Okres
5
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
40
40
51
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
40
Masa atomowa
91,224
Liczba masowa
91
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
From the Persian zargun, gold like
Układ krystalograficzny
Sześciokąt prosty
Historia
Zirconium was first recognized as an element by Martin Heinrich Klaproth in 1789, in Berlin, in a sample of zircon from Sri Lanka.

Zirconium metal was first obtained in an impure form in 1824 by Jöns Jakob Berzelius by heating a mixture of potassium and potassium zirconium fluoride in an iron tube.

Dutch scientists Anton Eduard van Arkel and Jan Hendrik de Boer discovered a method for producing high purity zirconium in 1925.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 10, 2
Konfiguracja elektronowa
[Kr] 4d2 5s2
Zr
The most common oxide is zirconium dioxide, also referred to as zirconia
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
6,506 g/cm3
Temperatura topnienia
2128,15 K | 1855 °C | 3371 °F
Temperatura wrzenia
4682,15 K | 4409 °C | 7968,2 °F
Ciepło topnienia
21 kJ/mol
Ciepło parowania
580 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,278 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,013%
Ilość we Wszechświecie
5×10-6%
Two
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Two samples of crystal bar showing different surface textures as well as a highly pure zirconium cube for comparison
Numer CAS
7440-67-7
Numer CID PubChem
23995
Właściwości atomowe
Promień atomowy
160 pm
Promień walencyjny
175 pm
Elektroujemność
1,33 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
6,6339 eV
Objętość molowa
14,0 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,227 W/cm·K
Stopnie utlenienia
1, 2, 3, 4
Zastosowania
Zirconium is mainly used as a refractory and opacifier, although it is used in small amounts as an alloying agent for its strong resistance to corrosion.

Zirconium is used as to make surgical instruments and is used in steel alloys as a hardening agent.

Zirconium is also used to make superconductive magnets.
Zirconium is considered to be non-toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
90Zr, 91Zr, 92Zr, 94Zr
Niestabilne izotopy
78Zr, 79Zr, 80Zr, 81Zr, 82Zr, 83Zr, 84Zr, 85Zr, 86Zr, 87Zr, 88Zr, 89Zr, 93Zr, 95Zr, 96Zr, 97Zr, 98Zr, 99Zr, 100Zr, 101Zr, 102Zr, 103Zr, 104Zr, 105Zr, 106Zr, 107Zr, 108Zr, 109Zr, 110Zr