Itr

39
Y
Grupa
3
Okres
5
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
39
39
50
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
39
Masa atomowa
88,90585
Liczba masowa
89
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
Named after Ytterby, a village in Sweden near Vauxholm
Układ krystalograficzny
Sześciokąt prosty
Historia
In 1787, Carl Axel Arrhenius found a new mineral near Ytterby in Sweden and named it ytterbite, after the village.

Johan Gadolin discovered yttrium's oxide in Arrhenius' sample in 1789, and Anders Gustaf Ekeberg named the new oxide yttria.

Elemental yttrium was first isolated in 1828 by Friedrich Wöhler.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 9, 2
Konfiguracja elektronowa
[Kr] 4d1 5s2
Y
Finely divided yttrium is very unstable in air
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
4,469 g/cm3
Temperatura topnienia
1799,15 K | 1526 °C | 2778,8 °F
Temperatura wrzenia
3609,15 K | 3336 °C | 6036,8 °F
Ciepło topnienia
11,4 kJ/mol
Ciepło parowania
380 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,298 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,0029%
Ilość we Wszechświecie
7×10-7%
High
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
High purity yttrium
Numer CAS
7440-65-5
Numer CID PubChem
23993
Właściwości atomowe
Promień atomowy
180 pm
Promień walencyjny
190 pm
Elektroujemność
1,22 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
6,2173 eV
Objętość molowa
19,8 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,172 W/cm·K
Stopnie utlenienia
1, 2, 3
Zastosowania
Yttrium is often used in alloys, increasing the strength of aluminum and magnesium alloys.

Yttrium is one of the elements used to make the red color in CRT televisions.

It is also used as a deoxidizer for non-ferrous metals such as vanadium.

Yttrium can be used in laser systems and as a catalyst for ethylene polymerization reactions.
Exposure to yttrium compounds in humans may cause lung disease
Izotopy
Stabilne izotopy
89Y
Niestabilne izotopy
76Y, 77Y, 78Y, 79Y, 80Y, 81Y, 82Y, 83Y, 84Y, 85Y, 86Y, 87Y, 88Y, 90Y, 91Y, 92Y, 93Y, 94Y, 95Y, 96Y, 97Y, 98Y, 99Y, 100Y, 101Y, 102Y, 103Y, 104Y, 105Y, 106Y, 107Y, 108Y