Lit

3
Li
Grupa
1
Okres
2
Blok
s
Protony
Elektrony
Neutrony
3
3
4
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
3
Masa atomowa
6,941
Liczba masowa
7
Kategoria
Metale alkaliczne
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
Od greckiego słowa lithos, kamień
Układ krystalograficzny
Przestrzenny wyśrodkowany sześcienny
Historia
Lithium was discovered by Johann Arfvedson in 1817 when he was analyzing minerals from the island of Uto in Sweden.

The pure metal was isolated the following year by both Swedish chemist William Thomas Brande and English chemist Sir Humphry Davy working independently.

In 1855, larger quantities of lithium were produced through the electrolysis of lithium chloride by Robert Bunsen and Augustus Matthiessen.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 1
Konfiguracja elektronowa
[He] 2s1
Li
Lithium is the only metal which reacts with nitrogen under normal conditions
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
0,534 g/cm3
Temperatura topnienia
453,69 K | 180,54 °C | 356,97 °F
Temperatura wrzenia
1615,15 K | 1342 °C | 2447,6 °F
Ciepło topnienia
3 kJ/mol
Ciepło parowania
147 kJ/mol
Ciepło właściwe
3,582 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,0017%
Ilość we Wszechświecie
6×10-7%
0.5
Opis Obrazu: Images-of-elements
0.5 grams lithium under argon
Numer CAS
7439-93-2
Numer CID PubChem
3028194
Właściwości atomowe
Promień atomowy
152 pm
Promień walencyjny
128 pm
Elektroujemność
0,98 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
5,3917 eV
Objętość molowa
13,10 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,847 W/cm·K
Stopnie utlenienia
1
Zastosowania
Pure lithium metal is used in rechargeable lithium ion batteries.

Lithium stearate is used as an all-purpose and high-temperature lubricant.

Lithium is used in special glasses and ceramics.

Metallic lithium and its complex hydrides are used as high energy additives to rocket propellants.
Lithium is corrosive and requires special handling to avoid skin contact
Izotopy
Stabilne izotopy
6Li, 7Li
Niestabilne izotopy
4Li, 5Li, 8Li, 9Li, 10Li, 11Li, 12Li