Stront

38
Sr
Grupa
2
Okres
5
Blok
s
Protony
Elektrony
Neutrony
38
38
50
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
38
Masa atomowa
87,62
Liczba masowa
88
Kategoria
Metale ziem alkalicznych
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
Named after Strontian, a town in Scotland
Układ krystalograficzny
Płaski wyśrodkowany sześcienny
Historia
Strontium was recognized as a new element in 1790 when Adair Crawford and his colleague William Cruickshank analyzed a mineral sample from a lead mine near Strontian, Scotland.

The element was eventually isolated by Sir Humphry Davy in 1808.

The isolation was done by the electrolysis of a mixture containing strontium chloride and mercuric oxide.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 8, 2
Konfiguracja elektronowa
[Kr] 5s2
Sr
Strontium metal turns yellow when exposed to air
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
2,64 g/cm3
Temperatura topnienia
1050,15 K | 777 °C | 1430,6 °F
Temperatura wrzenia
1655,15 K | 1382 °C | 2519,6 °F
Ciepło topnienia
8 kJ/mol
Ciepło parowania
137 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,301 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,036%
Ilość we Wszechświecie
4×10-6%
The
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
The chemical element strontium as a synthetic made crystals, sealed under argon in a glas ampoule
Numer CAS
7440-24-6
Numer CID PubChem
5359327
Właściwości atomowe
Promień atomowy
215 pm
Promień walencyjny
195 pm
Elektroujemność
0,95 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
5,6949 eV
Objętość molowa
33,7 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,353 W/cm·K
Stopnie utlenienia
1, 2
Zastosowania
The primary use for strontium is in glass for color television cathode ray tubes.

Strontium salts are used in flares and fireworks for a crimson color.

Strontium chloride is used in toothpaste for sensitive teeth.

Strontium oxide is used to improve the quality of pottery glazes.
Strontium's non-radioactive isotopes are considered non-toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
84Sr, 86Sr, 87Sr, 88Sr
Niestabilne izotopy
73Sr, 74Sr, 75Sr, 76Sr, 77Sr, 78Sr, 79Sr, 80Sr, 81Sr, 82Sr, 83Sr, 85Sr, 89Sr, 90Sr, 91Sr, 92Sr, 93Sr, 94Sr, 95Sr, 96Sr, 97Sr, 98Sr, 99Sr, 100Sr, 101Sr, 102Sr, 103Sr, 104Sr, 105Sr