Rubid

37
Rb
Grupa
1
Okres
5
Blok
s
Protony
Elektrony
Neutrony
37
37
48
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
37
Masa atomowa
85,4678
Liczba masowa
85
Kategoria
Metale alkaliczne
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
From the Latin word rubidus, deepest red
Układ krystalograficzny
Przestrzenny wyśrodkowany sześcienny
Historia
German chemists Robert Bunsen and Gustav Kirchhoff discovered rubidium in 1861 by the newly developed method of flame spectroscopy.

The separation of the metal was tried by Bunsen, but he never got samples with more than 18% of Rubidium.

The separation of the metal was only accomplished by George de Hevesy, through the hydrolysis of melted rubidium hydroxide.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 8, 1
Konfiguracja elektronowa
[Kr] 5s1
Rb
Rubidium burns with a reddish-violet flame color
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
1,532 g/cm3
Temperatura topnienia
312,46 K | 39,31 °C | 102,76 °F
Temperatura wrzenia
961,15 K | 688 °C | 1270,4 °F
Ciepło topnienia
2,19 kJ/mol
Ciepło parowania
72 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,363 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,006%
Ilość we Wszechświecie
1×10-6%
Rubidium
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Dnn87)
Rubidium metal sample from the Dennis s.k collection
Numer CAS
7440-17-7
Numer CID PubChem
5357696
Właściwości atomowe
Promień atomowy
248 pm
Promień walencyjny
220 pm
Elektroujemność
0,82 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
4,1771 eV
Objętość molowa
55,9 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,582 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-1, 1
Zastosowania
Rubidium is used as a getter in vacuum tubes and as a photocell component.

Rubidium compounds are sometimes used in fireworks to give them a purple color.

Rubidium salts are used in glasses and ceramics.

Rubidium-87 is slightly radioactive and has been used extensively in dating rocks.
Rubidium is not known to be toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
85Rb
Niestabilne izotopy
71Rb, 72Rb, 73Rb, 74Rb, 75Rb, 76Rb, 77Rb, 78Rb, 79Rb, 80Rb, 81Rb, 82Rb, 83Rb, 84Rb, 86Rb, 87Rb, 88Rb, 89Rb, 90Rb, 91Rb, 92Rb, 93Rb, 94Rb, 95Rb, 96Rb, 97Rb, 98Rb, 99Rb, 100Rb, 101Rb, 102Rb