Krypton

36
Kr
Grupa
18
Okres
4
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
36
36
48
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
36
Masa atomowa
83,798
Liczba masowa
84
Kategoria
Gazy szlachetne
Kolor
Bezbarwny
Radioaktywny
Nie
From the Greek word kryptos, hidden
Układ krystalograficzny
Płaski wyśrodkowany sześcienny
Historia
Scottish chemist Sir William Ramsay and his assistant English chemist Morris Travers discovered krypton in 1898 in London.

They found krypton in the residue left from evaporating nearly all components of liquid air.

William Ramsay was awarded the 1904 Nobel Prize in Chemistry for discovery of a series of noble gases, including krypton.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 8
Konfiguracja elektronowa
[Ar] 3d10 4s2 4p6
Kr
When ionized, krypton gas emits bright white light
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Gaz
Gęstość
0,003733 g/cm3
Temperatura topnienia
115,79 K | -157,36 °C | -251,25 °F
Temperatura wrzenia
119,93 K | -153,22 °C | -243,8 °F
Ciepło topnienia
1,64 kJ/mol
Ciepło parowania
9,02 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,248 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
1,5×10-8%
Ilość we Wszechświecie
4×10-6%
Vial
Opis Obrazu: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure krypton
Numer CAS
7439-90-9
Numer CID PubChem
5416
Właściwości atomowe
Promień atomowy
88 pm
Promień walencyjny
116 pm
Elektroujemność
3,00 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
13,9996 eV
Objętość molowa
38,9 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,0000949 W/cm·K
Stopnie utlenienia
2
Zastosowania
Krypton is used in certain photographic flash lamps for high-speed photography.

Krypton-83 has application in magnetic resonance imaging (MRI) for imaging airways.

Krypton is used as a filling gas for energy-saving fluorescent lights and as an inert filling gas in incandescent bulbs.
Krypton is considered to be non-toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
78Kr, 80Kr, 82Kr, 83Kr, 84Kr, 86Kr
Niestabilne izotopy
69Kr, 70Kr, 71Kr, 72Kr, 73Kr, 74Kr, 75Kr, 76Kr, 77Kr, 79Kr, 81Kr, 85Kr, 87Kr, 88Kr, 89Kr, 90Kr, 91Kr, 92Kr, 93Kr, 94Kr, 95Kr, 96Kr, 97Kr, 98Kr, 99Kr, 100Kr, 101Kr