Brom

35
Br
Grupa
17
Okres
4
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
35
35
45
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
35
Masa atomowa
79,904
Liczba masowa
80
Kategoria
Halogeny
Kolor
Czerwony
Radioaktywny
Nie
From the Greek word bromos, stench
Układ krystalograficzny
Podstawowy wyśrodkowany rombowy
Historia
Carl Jacob Löwig discovered bromine in 1825, while still a chemistry student at Heidelberg University, Germany.

Antoine Balard distilled the bromine from a solution of seaweed ash saturated with chlorine in 1824.

He finally published his results in 1826, providing evidence that the substance he had discovered was a new element.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 7
Konfiguracja elektronowa
[Ar] 3d10 4s2 4p5
Br
Bromine is the only nonmetallic element that is liquid at ordinary temperatures
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciecze
Gęstość
3,122 g/cm3
Temperatura topnienia
265,95 K | -7,2 °C | 19,04 °F
Temperatura wrzenia
331,95 K | 58,8 °C | 137,84 °F
Ciepło topnienia
5,8 kJ/mol
Ciepło parowania
14,8 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,474 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,0003%
Ilość we Wszechświecie
7×10-7%
Pure
Opis Obrazu: Images-of-elements
Pure liquid bromine
Numer CAS
7726-95-6
Numer CID PubChem
24408
Właściwości atomowe
Promień atomowy
120 pm
Promień walencyjny
120 pm
Elektroujemność
2,96 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
11,8138 eV
Objętość molowa
23,5 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,00122 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-1, 1, 3, 4, 5, 7
Zastosowania
Bromine is used in making fumigants, flameproofing agents, water purification compounds, dyes, medicines and sanitizers.

Potassium bromide is used as a source of bromide ions for the manufacture of silver bromide for photographic film.

Bromine is also used to reduce mercury pollution from coal-fired power plants.
Bromine is poisonous and causes skin burns
Izotopy
Stabilne izotopy
79Br, 81Br
Niestabilne izotopy
67Br, 68Br, 69Br, 70Br, 71Br, 72Br, 73Br, 74Br, 75Br, 76Br, 77Br, 78Br, 80Br, 82Br, 83Br, 84Br, 85Br, 86Br, 87Br, 88Br, 89Br, 90Br, 91Br, 92Br, 93Br, 94Br, 95Br, 96Br, 97Br