Arsen

33
As
Grupa
15
Okres
4
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
33
33
42
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
33
Masa atomowa
74,9216
Liczba masowa
75
Kategoria
Półmetale
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
From the Latin word arsenicum, Greek arsenikon
Układ krystalograficzny
Trójkąt prosty
Historia
Greek historian Olympiodorus of Thebes roasted arsenic sulfide and obtained white arsenic during 5th century AD.

Albertus Magnus is believed to have been the first to isolate the element from a compound in 1250, by heating soap together with arsenic trisulfide.

In 1649, Johann Schröder published two ways of preparing arsenic.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 5
Konfiguracja elektronowa
[Ar] 3d10 4s2 4p3
As
Prawns are known to contain quite high levels of arsenic
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
5,776 g/cm3
Temperatura topnienia
1090,15 K | 817 °C | 1502,6 °F
Temperatura wrzenia
876,15 K | 603 °C | 1117,4 °F
Ciepło topnienia
27,7 kJ/mol
Ciepło parowania
32,4 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,329 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,00021%
Ilość we Wszechświecie
8×10-7%
Ultrapure
Opis Obrazu: Images-of-elements
Ultrapure metallic arsenic under argon
Numer CAS
7440-38-2
Numer CID PubChem
5359596
Właściwości atomowe
Promień atomowy
119 pm
Promień walencyjny
119 pm
Elektroujemność
2,18 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
9,7886 eV
Objętość molowa
12,97 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,502 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-3, 2, 3, 5
Zastosowania
The toxicity of arsenic to insects, bacteria and fungi led to its use as a wood preservative and as insecticides.

Arsenic is used in bronzing, pyrotechny, and for hardening and improving the sphericity of shot.

Gallium arsenide is a semiconductor used in laser diodes and LEDs.

Small amounts of arsenic can be used in lead alloys for ammunition.
Arsenic and its compounds are poisonous
Izotopy
Stabilne izotopy
75As
Niestabilne izotopy
60As, 61As, 62As, 63As, 64As, 65As, 66As, 67As, 68As, 69As, 70As, 71As, 72As, 73As, 74As, 76As, 77As, 78As, 79As, 80As, 81As, 82As, 83As, 84As, 85As, 86As, 87As, 88As, 89As, 90As, 91As, 92As