German

32
Ge
Grupa
14
Okres
4
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
32
32
41
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
32
Masa atomowa
72,63
Liczba masowa
73
Kategoria
Półmetale
Kolor
Szary
Radioaktywny
Nie
From the Latin word Germania, Germany
Układ krystalograficzny
Płaski wyśrodkowany sześcienny
Historia
In 1869, Dmitri Mendeleev predicted its existence and some of its properties based on its position on his periodic table and called the element eka-silicon.

In 1886, Clemens Winkler found the new element along with silver and sulfur, in a rare mineral called argyrodite.

The first silicon-germanium alloys were obtained in 1955.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 4
Konfiguracja elektronowa
[Ar] 3d10 4s2 4p2
Ge
Germanium and the oxide are transparent to infrared radiation
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
5,323 g/cm3
Temperatura topnienia
1211,4 K | 938,25 °C | 1720,85 °F
Temperatura wrzenia
3106,15 K | 2833 °C | 5131,4 °F
Ciepło topnienia
31,8 kJ/mol
Ciepło parowania
334 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,32 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,00014%
Ilość we Wszechświecie
0,00002%
Ultrapure
Opis Obrazu: Images-of-elements
Ultrapure chunk of polycrystalline germanium
Numer CAS
7440-56-4
Numer CID PubChem
6326954
Właściwości atomowe
Promień atomowy
122 pm
Promień walencyjny
122 pm
Elektroujemność
2,01 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
7,8994 eV
Objętość molowa
13,6 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,599 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-4, 1, 2, 3, 4
Zastosowania
The most common use of germanium is as a semiconductor in electronics.

Germanium is used in transistors and in integrated circuits.

It is used as an alloying agent and as a catalyst.

It is also used in infrared spectroscopes and infrared detectors.
Germanium is not known to be toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
70Ge, 72Ge, 73Ge, 74Ge
Niestabilne izotopy
58Ge, 59Ge, 60Ge, 61Ge, 62Ge, 63Ge, 64Ge, 65Ge, 66Ge, 67Ge, 68Ge, 69Ge, 71Ge, 75Ge, 76Ge, 77Ge, 78Ge, 79Ge, 80Ge, 81Ge, 82Ge, 83Ge, 84Ge, 85Ge, 86Ge, 87Ge, 88Ge, 89Ge