Cynk

30
Zn
Grupa
12
Okres
4
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
30
30
35
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
30
Masa atomowa
65,38
Liczba masowa
65
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Popielaty
Radioaktywny
Nie
From the German word Zink, of obscure origin
Układ krystalograficzny
Sześciokąt prosty
Historia
Metallic zinc was produced in the 13th century A.D. India by reducing calamine with organic substances such as wool.

The metal was rediscovered in Europe by Andreas Sigismund Marggraf in 1746.

He heated a mixture of calamine ore and carbon in a closed vessel without copper to produce the metal.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 2
Konfiguracja elektronowa
[Ar] 3d10 4s2
Zn
Zinc is referred to in nonscientific contexts as spelter
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
7,134 g/cm3
Temperatura topnienia
692,68 K | 419,53 °C | 787,15 °F
Temperatura wrzenia
1180,15 K | 907 °C | 1664,6 °F
Ciepło topnienia
7,35 kJ/mol
Ciepło parowania
119 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,388 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,0078%
Ilość we Wszechświecie
0,00003%
A
Opis Obrazu: Images-of-elements
A sheet of zinc
Numer CAS
7440-66-6
Numer CID PubChem
23994
Właściwości atomowe
Promień atomowy
134 pm
Promień walencyjny
122 pm
Elektroujemność
1,65 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
9,3942 eV
Objętość molowa
9,2 cm3/mol
Przewodność cieplna
1,16 W/cm·K
Stopnie utlenienia
1, 2
Zastosowania
Because of its corrosion resistance, zinc is often plated to other metals in a process called galvanization.

Zinc is an essential trace element for animals and plants.

Large quantities of zinc are used to produce die castings, which are used extensively by the automotive, electrical, and hardware industries.
Zinc is not considered to be particularly toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
64Zn, 66Zn, 67Zn, 68Zn, 70Zn
Niestabilne izotopy
54Zn, 55Zn, 56Zn, 57Zn, 58Zn, 59Zn, 60Zn, 61Zn, 62Zn, 63Zn, 65Zn, 69Zn, 71Zn, 72Zn, 73Zn, 74Zn, 75Zn, 76Zn, 77Zn, 78Zn, 79Zn, 80Zn, 81Zn, 82Zn, 83Zn