Miedź

29
Cu
Grupa
11
Okres
4
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
29
29
35
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
29
Masa atomowa
63,546
Liczba masowa
64
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Miedziany
Radioaktywny
Nie
From the Latin word cuprum, from the island of Cyprus
Układ krystalograficzny
Płaski wyśrodkowany sześcienny
Historia
Copper occurs naturally as native copper and was known to some of the oldest civilizations on record.

Earliest estimates of the discovery of copper suggest around 9000 BC in the Middle East.

It was one of the most important materials to humans throughout the copper and bronze ages.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 1
Konfiguracja elektronowa
[Ar] 3d10 4s1
Cu
Pure copper is orange-red and acquires a reddish tarnish when exposed to air
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
8,96 g/cm3
Temperatura topnienia
1357,75 K | 1084,6 °C | 1984,28 °F
Temperatura wrzenia
2835,15 K | 2562 °C | 4643,6 °F
Ciepło topnienia
13,1 kJ/mol
Ciepło parowania
300 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,385 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,0068%
Ilość we Wszechświecie
6×10-6%
Macro
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Jonathan Zander)
Macro of native copper
Numer CAS
7440-50-8
Numer CID PubChem
23978
Właściwości atomowe
Promień atomowy
128 pm
Promień walencyjny
132 pm
Elektroujemność
1,9 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
7,7264 eV
Objętość molowa
7,1 cm3/mol
Przewodność cieplna
4,01 W/cm·K
Stopnie utlenienia
1, 2, 3, 4
Zastosowania
Copper is often used for electrical wiring applications and for household plumbing applications.

Copper sulfate is used as a fungicide and as an algicide in rivers, lakes and ponds.

It is also used in cookware and cooking utensils.

Commercially important alloys such as brass and bronze are made with copper and other metals.
Cooking acidic food in copper pots can cause toxicity
Izotopy
Stabilne izotopy
63Cu, 65Cu
Niestabilne izotopy
52Cu, 53Cu, 54Cu, 55Cu, 56Cu, 57Cu, 58Cu, 59Cu, 60Cu, 61Cu, 62Cu, 64Cu, 66Cu, 67Cu, 68Cu, 69Cu, 70Cu, 71Cu, 72Cu, 73Cu, 74Cu, 75Cu, 76Cu, 77Cu, 78Cu, 79Cu, 80Cu