Hel

2
He
Grupa
18
Okres
1
Blok
s
Protony
Elektrony
Neutrony
2
2
2
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
2
Masa atomowa
4,002602
Liczba masowa
4
Kategoria
Gazy szlachetne
Kolor
Bezbarwny
Radioaktywny
Nie
Od greckiego słowa helios, oznaczającego słońce
Układ krystalograficzny
Płaski wyśrodkowany sześcienny
Historia
French astronomer Jules Janssen obtained the first evidence of helium during the solar eclipse of 1868.

Norman Lockyer and Edward Frankland suggested the name helium for the new element.

In 1895, Sir William Ramsay discovered helium in the uranium mineral cleveite.

It was independently discovered in cleveite by Per Teodor Cleve and Abraham Langlet.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2
Konfiguracja elektronowa
1s2
He
Unlike any other element, helium will remain liquid down to absolute zero at normal pressures
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Gaz
Gęstość
0,0001785 g/cm3
Temperatura topnienia
0,95 K | -272,2 °C | -457,96 °F
Temperatura wrzenia
4,22 K | -268,93 °C | -452,07 °F
Ciepło topnienia
0,02 kJ/mol
Ciepło parowania
0,083 kJ/mol
Ciepło właściwe
5,193 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
5,5×10-7%
Ilość we Wszechświecie
23%
Vial
Opis Obrazu: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure helium
Numer CAS
7440-59-7
Numer CID PubChem
23987
Właściwości atomowe
Promień atomowy
31 pm
Promień walencyjny
28 pm
Elektroujemność
-
Energia jonizacji
24,5874 eV
Objętość molowa
27,2 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,00152 W/cm·K
Stopnie utlenienia
0
Zastosowania
Helium is used as a protective gas in growing silicon and germanium crystals, in titanium and zirconium production, and in gas chromatography.

Helium at low temperatures is used in cryogenics.

Helium is used for filling balloons and for pressurizing liquid fuel rockets.

Helium is used as a shielding gas in arc welding processes.
Helium is not known to be toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
3He, 4He
Niestabilne izotopy
5He, 6He, 7He, 8He, 9He, 10He