Nikiel

28
Ni
Grupa
10
Okres
4
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
28
28
31
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
28
Masa atomowa
58,6934
Liczba masowa
59
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Szary
Radioaktywny
Nie
From the German word Nickel (Satan), and from kupfernickel, Old Nick's copper
Układ krystalograficzny
Płaski wyśrodkowany sześcienny
Historia
Artifacts made from metallic meteorites have been found dating from as early as 5000 BC.

In 1751, Baron Axel Fredrik Cronstedt was trying to extract copper from kupfernickel and instead produced the white metal.

In the early twentieth century, Ludwig Mond patented a process using nickel carbonyl to purify nickel.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 16, 2
Konfiguracja elektronowa
[Ar] 3d8 4s2
Ni
Nickel is 100 times more concentrated below Earth's crust than in it
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
8,912 g/cm3
Temperatura topnienia
1728,15 K | 1455 °C | 2651 °F
Temperatura wrzenia
3186,15 K | 2913 °C | 5275,4 °F
Ciepło topnienia
17,2 kJ/mol
Ciepło parowania
378 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,444 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,0089%
Ilość we Wszechświecie
0,006%
A
Opis Obrazu: Images-of-elements
A sheet of nickel
Numer CAS
7440-02-0
Numer CID PubChem
935
Właściwości atomowe
Promień atomowy
124 pm
Promień walencyjny
124 pm
Elektroujemność
1,91 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
7,6398 eV
Objętość molowa
6,59 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,907 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-1, 1, 2, 3, 4
Zastosowania
Nickel is used extensively to make coins and nickel steel for armor plates and burglar-proof vaults.

Tubing made of copper-nickel alloy is extensively used in making desalination plants for converting sea water into fresh water.

Nickel is also used in batteries, ceramics and magnets.
Nickel and its compounds are considered to be carcinogenic
Izotopy
Stabilne izotopy
58Ni, 60Ni, 61Ni, 62Ni, 64Ni
Niestabilne izotopy
48Ni, 49Ni, 50Ni, 51Ni, 52Ni, 53Ni, 54Ni, 55Ni, 56Ni, 57Ni, 59Ni, 63Ni, 65Ni, 66Ni, 67Ni, 68Ni, 69Ni, 70Ni, 71Ni, 72Ni, 73Ni, 74Ni, 75Ni, 76Ni, 77Ni, 78Ni