Kobalt

27
Co
Grupa
9
Okres
4
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
27
27
32
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
27
Masa atomowa
58,933195
Liczba masowa
59
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Szary
Radioaktywny
Nie
From the German word Kobald, goblin or evil spirit; also from the Greek cobalos, mine
Układ krystalograficzny
Sześciokąt prosty
Historia
Cobalt compounds have been used for centuries to impart a rich blue color to glass, glazes and ceramics.

The element was first isolated by Swedish chemist George Brandt in 1735.

He showed it was the presence of the element cobalt that caused the blue color in glass, not bismuth as previously thought.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 15, 2
Konfiguracja elektronowa
[Ar] 3d7 4s2
Co
Supplemental colbalt is essential in sheep's diets to improve the wools quality
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
8,86 g/cm3
Temperatura topnienia
1768,15 K | 1495 °C | 2723 °F
Temperatura wrzenia
3200,15 K | 2927 °C | 5300,6 °F
Ciepło topnienia
16,2 kJ/mol
Ciepło parowania
375 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,421 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,003%
Ilość we Wszechświecie
0,0003%
Pure
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Pure cobalt chips, electrolytically refined, as well as a high purity cobalt cube for comparison
Numer CAS
7440-48-4
Numer CID PubChem
104730
Właściwości atomowe
Promień atomowy
125 pm
Promień walencyjny
126 pm
Elektroujemność
1,88 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
7,881 eV
Objętość molowa
6,7 cm3/mol
Przewodność cieplna
1 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-1, 1, 2, 3, 4, 5
Zastosowania
Cobalt is used in the preparation of magnetic, wear-resistant and high-strength alloys.

Cobalt is widely used in batteries and in electroplating.

Radioactive 60Co is used in the treatment of cancer.

A solution of the chloride is used as a sympathetic ink.
Cobalt and its compounds are considered to be slightly toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
59Co
Niestabilne izotopy
47Co, 48Co, 49Co, 50Co, 51Co, 52Co, 53Co, 54Co, 55Co, 56Co, 57Co, 58Co, 60Co, 61Co, 62Co, 63Co, 64Co, 65Co, 66Co, 67Co, 68Co, 69Co, 70Co, 71Co, 72Co, 73Co, 74Co, 75Co