Żelazo

26
Fe
Grupa
8
Okres
4
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
26
26
30
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
26
Masa atomowa
55,845
Liczba masowa
56
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Szary
Radioaktywny
Nie
From the Latin word ferrum
Układ krystalograficzny
Przestrzenny wyśrodkowany sześcienny
Historia
The first iron used by humans is likely to have come from meteorites.

The oldest known iron objects used by humans are some beads of meteoric iron, made in Egypt in about 4000 BC.

The discovery of smelting around 3000 BC led to the start of the iron age around 1200 BC and the prominent use of iron for tools and weapons.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 14, 2
Konfiguracja elektronowa
[Ar] 3d6 4s2
Fe
The color of blood is due to the hemoglobin, an iron-containing protein
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
7,874 g/cm3
Temperatura topnienia
1811,15 K | 1538 °C | 2800,4 °F
Temperatura wrzenia
3134,15 K | 2861 °C | 5181,8 °F
Ciepło topnienia
13,8 kJ/mol
Ciepło parowania
347 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,449 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
6,3%
Ilość we Wszechświecie
0,11%
Pure
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Pure iron chips, electrolytically refined, as well as a high purity iron cube for comparison
Numer CAS
7439-89-6
Numer CID PubChem
23925
Właściwości atomowe
Promień atomowy
126 pm
Promień walencyjny
132 pm
Elektroujemność
1,83 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
7,9024 eV
Objętość molowa
7,1 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,802 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Zastosowania
Iron is used to manufacture steel and other alloys important in construction and manufacturing.

Iron is a vital constituent of plant and animal life and works as an oxygen carrier in hemoglobin.

Iron oxide mixed with aluminum powder can be ignited to create a thermite reaction, used in welding and purifying ores.
Iron is considered to be non-toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
54Fe, 56Fe, 57Fe, 58Fe
Niestabilne izotopy
45Fe, 46Fe, 47Fe, 48Fe, 49Fe, 50Fe, 51Fe, 52Fe, 53Fe, 55Fe, 59Fe, 60Fe, 61Fe, 62Fe, 63Fe, 64Fe, 65Fe, 66Fe, 67Fe, 68Fe, 69Fe, 70Fe, 71Fe, 72Fe