Chrom

24
Cr
Grupa
6
Okres
4
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
24
24
28
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
24
Masa atomowa
51,9961
Liczba masowa
52
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
Od greckiego słowa chroma oznaczającego kolor
Układ krystalograficzny
Przestrzenny wyśrodkowany sześcienny
Historia
In 1797, Louis Nicolas Vauquelin received samples of crocoite ore.

In 1798, Vauquelin discovered that he could isolate metallic chromium by heating the oxide in a charcoal oven, making him the discoverer of the element.

Vauquelin was also able to detect traces of chromium in precious gemstones, such as ruby or emerald.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 13, 1
Konfiguracja elektronowa
[Ar] 3d5 4s1
Cr
Chromium oxide was used by the Chinese in the Qin dynasty over 2,000 years ago
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
7,15 g/cm3
Temperatura topnienia
2180,15 K | 1907 °C | 3464,6 °F
Temperatura wrzenia
2944,15 K | 2671 °C | 4839,8 °F
Ciepło topnienia
20,5 kJ/mol
Ciepło parowania
339 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,449 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,014%
Ilość we Wszechświecie
0,0015%
High
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
High purity chromium crystals, produced by chemical transport reaction through decomposition of chromium iodides, as well as a high purity chromium cube for comparison
Numer CAS
7440-47-3
Numer CID PubChem
23976
Właściwości atomowe
Promień atomowy
128 pm
Promień walencyjny
139 pm
Elektroujemność
1,66 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
6,7665 eV
Objętość molowa
7,23 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,937 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Zastosowania
Chromium is used to harden steel, manufacture stainless steel, and form many useful alloys.

It is mostly used in plating to produce a hard, beautiful surface and to prevent corrosion.

The metal is also widely used as a catalyst.

Chromium compounds are valued as pigments for their vivid green, yellow, red and orange colors.
In larger amounts, chromium can be toxic and carcinogenic
Izotopy
Stabilne izotopy
50Cr, 52Cr, 53Cr, 54Cr
Niestabilne izotopy
42Cr, 43Cr, 44Cr, 45Cr, 46Cr, 47Cr, 48Cr, 49Cr, 51Cr, 55Cr, 56Cr, 57Cr, 58Cr, 59Cr, 60Cr, 61Cr, 62Cr, 63Cr, 64Cr, 65Cr, 66Cr, 67Cr