Wanad

23
V
Grupa
5
Okres
4
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
23
23
28
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
23
Masa atomowa
50,9415
Liczba masowa
51
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
Nazwany na cześć skandynawskiej bogini Vanadis
Układ krystalograficzny
Przestrzenny wyśrodkowany sześcienny
Historia
Vanadium was originally discovered by Andrés Manuel del Río in 1801.

In 1805, the French chemist Hippolyte Victor Collet-Descotils incorrectly declared that del Río's new element was only an impure sample of chromium.

In 1831, the Swedish chemist Nils Gabriel Sefström rediscovered the element in a new oxide he found while working with iron ores.

Later that same year, Friedrich Wöhler confirmed del Río's earlier work.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 11, 2
Konfiguracja elektronowa
[Ar] 3d3 4s2
V
Vanadium is mined mostly in South Africa, north-western China, and eastern Russia
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
6,11 g/cm3
Temperatura topnienia
2183,15 K | 1910 °C | 3470 °F
Temperatura wrzenia
3680,15 K | 3407 °C | 6164,6 °F
Ciepło topnienia
22,8 kJ/mol
Ciepło parowania
453 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,489 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,019%
Ilość we Wszechświecie
0,0001%
Vanadium
Opis Obrazu: Images-of-elements
Vanadium crystals made by electrolysis
Numer CAS
7440-62-2
Numer CID PubChem
23990
Właściwości atomowe
Promień atomowy
134 pm
Promień walencyjny
153 pm
Elektroujemność
1,63 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
6,8281 eV
Objętość molowa
8,78 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,307 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-1, 1, 2, 3, 4, 5
Zastosowania
Vanadium is used as an additive in steel to strengthen and protect against corrosion.

Titanium-aluminum-vanadium alloy is used in jet engines and for high-speed aircraft.

Vanadium foil is used in cladding titanium to steel.

Vanadium pentoxide is used in ceramics and as a catalyst for the production of sulfuric acid.
All vanadium compounds should be considered toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
51V
Niestabilne izotopy
40V, 41V, 42V, 43V, 44V, 45V, 46V, 47V, 48V, 49V, 50V, 52V, 53V, 54V, 55V, 56V, 57V, 58V, 59V, 60V, 61V, 62V, 63V, 64V, 65V