Tytan

22
Ti
Grupa
4
Okres
4
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
22
22
26
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
22
Masa atomowa
47,867
Liczba masowa
48
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
From the Latin titans, the first sons of the Earth, Greek mythology
Układ krystalograficzny
Sześciokąt prosty
Historia
William Gregor found the oxide of titanium in ilmenite in 1791.

Martin Heinrich Klaproth independently discovered the element in rutile in 1795 and named it.

The pure metallic form was only obtained in 1910 by Matthew A. Hunter.

In 1936, the Kroll Process made the commercial production of titanium possible.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 10, 2
Konfiguracja elektronowa
[Ar] 3d2 4s2
Ti
Titanium is one of the few elements that burns in pure nitrogen gas
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
4,54 g/cm3
Temperatura topnienia
1941,15 K | 1668 °C | 3034,4 °F
Temperatura wrzenia
3560,15 K | 3287 °C | 5948,6 °F
Ciepło topnienia
18,7 kJ/mol
Ciepło parowania
425 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,523 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,66%
Ilość we Wszechświecie
0,0003%
A
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A titanium crystal bar made by the iodide process at URALREDMET in the Soviet era
Numer CAS
7440-32-6
Numer CID PubChem
23963
Właściwości atomowe
Promień atomowy
147 pm
Promień walencyjny
160 pm
Elektroujemność
1,54 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
6,8281 eV
Objętość molowa
10,64 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,219 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-1, 2, 3, 4
Zastosowania
Titanium is used in steel as an alloying element to reduce grain size and as a deoxidizer, and in stainless steel to reduce carbon content.

Titanium has potential use in desalination plants for converting sea water into fresh water.

Titanium is used in several everyday products such as drill bits, bicycles, golf clubs, watches and laptop computers.
Titanium metal is considered to be non-toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
46Ti, 47Ti, 48Ti, 49Ti, 50Ti
Niestabilne izotopy
38Ti, 39Ti, 40Ti, 41Ti, 42Ti, 43Ti, 44Ti, 45Ti, 51Ti, 52Ti, 53Ti, 54Ti, 55Ti, 56Ti, 57Ti, 58Ti, 59Ti, 60Ti, 61Ti, 62Ti, 63Ti