Skand

21
Sc
Grupa
3
Okres
4
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
21
21
24
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
21
Masa atomowa
44,955912
Liczba masowa
45
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
From the Latin word Scandia, Scandinavia
Układ krystalograficzny
Sześciokąt prosty
Historia
In 1879, Lars Fredrik Nilson and his team detected scandium in the minerals euxenite and gadolinite.

Nilson prepared 2 grams of scandium oxide of high purity.

Per Teodor Cleve showed that scandium had properties similar to those predicted by Mendeleev for eka-boron.

Metallic scandium was first prepared in 1937 by Fischer and his colleagues.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 9, 2
Konfiguracja elektronowa
[Ar] 3d1 4s2
Sc
The stable form of scandium is created in supernovas via the r-process
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
2,989 g/cm3
Temperatura topnienia
1814,15 K | 1541 °C | 2805,8 °F
Temperatura wrzenia
3109,15 K | 2836 °C | 5136,8 °F
Ciepło topnienia
16 kJ/mol
Ciepło parowania
318 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,568 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,0026%
Ilość we Wszechświecie
3×10-6%
Ultrapure
Opis Obrazu: Images-of-elements
Ultrapure crystalline scandium
Numer CAS
7440-20-2
Numer CID PubChem
23952
Właściwości atomowe
Promień atomowy
162 pm
Promień walencyjny
170 pm
Elektroujemność
1,36 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
6,5615 eV
Objętość molowa
15,0 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,158 W/cm·K
Stopnie utlenienia
1, 2, 3
Zastosowania
Scandium is used in sports equipment such as golf iron shafts, baseball bats, bicycle frames and fishing rods.

Scandium iodide, along with sodium iodide, when added to a modified form of mercury-vapor lamp, produces a form of metal halide lamp.

The radioactive isotope 46Sc is used in oil refineries as a tracing agent.
Scandium is considered to be of low toxicity
Izotopy
Stabilne izotopy
45Sc
Niestabilne izotopy
36Sc, 37Sc, 38Sc, 39Sc, 40Sc, 41Sc, 42Sc, 43Sc, 44Sc, 46Sc, 47Sc, 48Sc, 49Sc, 50Sc, 51Sc, 52Sc, 53Sc, 54Sc, 55Sc, 56Sc, 57Sc, 58Sc, 59Sc, 60Sc