Wapń

20
Ca
Grupa
2
Okres
4
Blok
s
Protony
Elektrony
Neutrony
20
20
20
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
20
Masa atomowa
40,078
Liczba masowa
40
Kategoria
Metale ziem alkalicznych
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
Od łacińskiego słowa calx, wapno
Układ krystalograficzny
Płaski wyśrodkowany sześcienny
Historia
Calcium was known as early as the first century when the Ancient Romans prepared lime as calcium oxide.

Calcium was first isolated by Sir Humphry Davy in 1808 when he electrolyzed a mixture of lime and mercuric oxide.

Davy was trying to isolate calcium; when he heard that Jöns Jakob Berzelius and Pontin prepared calcium amalgam by electrolyzing lime in mercury, he tried it himself.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 8, 2
Konfiguracja elektronowa
[Ar] 4s2
Ca
The shell of an egg is made up of primarily calcium carbonate
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
1,54 g/cm3
Temperatura topnienia
1115,15 K | 842 °C | 1547,6 °F
Temperatura wrzenia
1757,15 K | 1484 °C | 2703,2 °F
Ciepło topnienia
8,54 kJ/mol
Ciepło parowania
155 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,647 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
5%
Ilość we Wszechświecie
0,007%
Pure
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Matthias Zepper)
Pure calcium in a protective argon gas atmosphere
Numer CAS
7440-70-2
Numer CID PubChem
5460341
Właściwości atomowe
Promień atomowy
197 pm
Promień walencyjny
176 pm
Elektroujemność
1,00 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
6,1132 eV
Objętość molowa
29,9 cm3/mol
Przewodność cieplna
2,01 W/cm·K
Stopnie utlenienia
1, 2
Zastosowania
Calcium is used to remove oxygen, sulfur and carbon from alloys.

It is also used as an alloying agent used in the production of aluminum, beryllium, copper, lead, and magnesium alloys.

Calcium is used as a reducing agent in the extraction of other metals, such as uranium, zirconium, and thorium.

Calcium carbonate is used in manufacturing cement and mortar, lime and limestone.
Calcium is considered to be non-toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
40Ca, 42Ca, 43Ca, 44Ca, 46Ca
Niestabilne izotopy
34Ca, 35Ca, 36Ca, 37Ca, 38Ca, 39Ca, 41Ca, 45Ca, 47Ca, 48Ca, 49Ca, 50Ca, 51Ca, 52Ca, 53Ca, 54Ca, 55Ca, 56Ca, 57Ca