Potas

19
K
Grupa
1
Okres
4
Blok
s
Protony
Elektrony
Neutrony
19
19
20
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
19
Masa atomowa
39,0983
Liczba masowa
39
Kategoria
Metale alkaliczne
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
Od angielskiego słowa potash - potaż; Łacińskie kalium, arabskie qali, alkalia
Układ krystalograficzny
Przestrzenny wyśrodkowany sześcienny
Historia
Potassium's symbol K comes from 'kalium' the name of the element in Germany and Scandinavia.

Potassium metal was first isolated in 1807 by Sir Humphry Davy, who derived it from caustic potash by the use of electrolysis of the molten salt with the newly discovered voltaic pile.

Potassium was the first metal that was isolated by electrolysis.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 8, 1
Konfiguracja elektronowa
[Ar] 4s1
K
People whose diets are low in potassium can suffer from hypokalemia
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
0,862 g/cm3
Temperatura topnienia
336,53 K | 63,38 °C | 146,08 °F
Temperatura wrzenia
1032,15 K | 759 °C | 1398,2 °F
Ciepło topnienia
2,33 kJ/mol
Ciepło parowania
76,9 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,757 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
1,5%
Ilość we Wszechświecie
0,0003%
Potassium
Opis Obrazu: Images-of-elements
Potassium pearls under paraffin oil
Numer CAS
7440-09-7
Numer CID PubChem
5462222
Właściwości atomowe
Promień atomowy
227 pm
Promień walencyjny
203 pm
Elektroujemność
0,82 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
4,3407 eV
Objętość molowa
45,46 cm3/mol
Przewodność cieplna
1,024 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-1, 1
Zastosowania
The greatest demand for potash has been in its use for fertilizers.

Potassium is an essential constituent for plant growth and is found in most soils.

Potassium nitrate is the main explosive ingredient in gunpowder.

Potassium hydroxide is used in the manufacture of soft soaps and as an electrolyte in alkaline batteries.
Potassium must be handled with great care with full skin and eye protection
Izotopy
Stabilne izotopy
39K, 41K
Niestabilne izotopy
32K, 33K, 34K, 35K, 36K, 37K, 38K, 40K, 42K, 43K, 44K, 45K, 46K, 47K, 48K, 49K, 50K, 51K, 52K, 53K, 54K, 55K