Argon

18
Ar
Grupa
18
Okres
3
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
18
18
22
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
18
Masa atomowa
39,948
Liczba masowa
40
Kategoria
Gazy szlachetne
Kolor
Bezbarwny
Radioaktywny
Nie
Z greckiego argos, nieaktywny
Układ krystalograficzny
Płaski wyśrodkowany sześcienny
Historia
Argon was suspected to be present in air by Henry Cavendish in 1785.

It was not isolated until 1894 by Lord Rayleigh and Sir William Ramsay in Scotland.

Argon became the first member of the noble gases to be discovered.

In 1957, IUPAC agreed that the symbol should change from A to Ar.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 8
Konfiguracja elektronowa
[Ne] 3s2 3p6
Ar
Argon makes a distinctive blue-green gas laser
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Gaz
Gęstość
0,0017837 g/cm3
Temperatura topnienia
83,8 K | -189,35 °C | -308,83 °F
Temperatura wrzenia
87,3 K | -185,85 °C | -302,53 °F
Ciepło topnienia
1,18 kJ/mol
Ciepło parowania
6,5 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,52 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,00015%
Ilość we Wszechświecie
0,02%
Vial
Opis Obrazu: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure argon
Numer CAS
7440-37-1
Numer CID PubChem
23968
Właściwości atomowe
Promień atomowy
71 pm
Promień walencyjny
106 pm
Elektroujemność
-
Energia jonizacji
15,7596 eV
Objętość molowa
22,4 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,0001772 W/cm·K
Stopnie utlenienia
0
Zastosowania
Argon gas is used to fill conventional incandescent and fluorescent light bulbs.

Argon is also used as an inert gas shield for arc welding and cutting, as blanket for the production of titanium and other reactive elements.

It is used as a protective atmosphere for growing silicon and germanium crystals.
Argon is considered to be non-toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
36Ar, 38Ar, 40Ar
Niestabilne izotopy
30Ar, 31Ar, 32Ar, 33Ar, 34Ar, 35Ar, 37Ar, 39Ar, 41Ar, 42Ar, 43Ar, 44Ar, 45Ar, 46Ar, 47Ar, 48Ar, 49Ar, 50Ar, 51Ar, 52Ar, 53Ar