Chlor

17
Cl
Grupa
17
Okres
3
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
17
17
18
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
17
Masa atomowa
35,453
Liczba masowa
35
Kategoria
Halogeny
Kolor
Żółty
Radioaktywny
Nie
Od greckiego słowa chloro - zielonkawo-żółty
Układ krystalograficzny
Podstawowy wyśrodkowany rombowy
Historia
Around 1630, chlorine was recognized as a gas by the Belgian chemist and physician Jan Baptist van Helmont.

Elemental chlorine was first prepared and studied in 1774 by Swedish chemist Carl Wilhelm Scheele.

By 1810, the scientific consensus was that chlorine was actually a compound that contained oxygen.

In 1811, Sir Humphry Davy concluded the new gas was in fact a new element.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 7
Konfiguracja elektronowa
[Ne] 3s2 3p5
Cl
Tree frogs have a chlorine compound in their skin that is a very powerful pain killer
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Gaz
Gęstość
0,003214 g/cm3
Temperatura topnienia
171,65 K | -101,5 °C | -150,7 °F
Temperatura wrzenia
239,11 K | -34,04 °C | -29,27 °F
Ciepło topnienia
3,2 kJ/mol
Ciepło parowania
10,2 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,479 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,017%
Ilość we Wszechświecie
0,0001%
Pure
Opis Obrazu: Images-of-elements
Pure liquid chlorine under a pressure of 8 bars
Numer CAS
7782-50-5
Numer CID PubChem
24526
Właściwości atomowe
Promień atomowy
79 pm
Promień walencyjny
102 pm
Elektroujemność
3,16 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
12,9676 eV
Objętość molowa
22,7 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,000089 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Zastosowania
Chlorine is used for producing safe drinking water.

It is also extensively used in the production of paper products, dyestuffs, textiles, petroleum products, medicines, antiseptics, insecticides, food, solvents, paints, plastics, and many other consumer products.

Chlorinated compounds are used mostly for sanitation, pulp bleaching, disinfectants, and textile processing.
Elemental chlorine at high concentrations is extremely dangerous and poisonous
Izotopy
Stabilne izotopy
35Cl, 37Cl
Niestabilne izotopy
28Cl, 29Cl, 30Cl, 31Cl, 32Cl, 33Cl, 34Cl, 36Cl, 38Cl, 39Cl, 40Cl, 41Cl, 42Cl, 43Cl, 44Cl, 45Cl, 46Cl, 47Cl, 48Cl, 49Cl, 50Cl, 51Cl