Siarka

16
S
Grupa
16
Okres
3
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
16
16
16
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
16
Masa atomowa
32,065
Liczba masowa
32
Kategoria
Niemetale
Kolor
Żółty
Radioaktywny
Nie
Znany starożytnym; określane w Księdze Rodzaju jako siarka
Układ krystalograficzny
Płaski wyśrodkowany rombowy
Historia
By the 3rd century, the Chinese discovered that sulfur could be extracted from pyrite.

Indian alchemists wrote extensively about the use of sulfur in alchemical operations with mercury, from the eighth century AD onwards.

In 1777, Antoine Lavoisier helped convince the scientific community that sulfur was an element, not a compound.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 6
Konfiguracja elektronowa
[Ne] 3s2 3p4
S
Penicillin is a natural, sulfur-based antibiotic
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
2,067 g/cm3
Temperatura topnienia
388,36 K | 115,21 °C | 239,38 °F
Temperatura wrzenia
717,8 K | 444,65 °C | 832,37 °F
Ciepło topnienia
1,73 kJ/mol
Ciepło parowania
9,8 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,71 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,042%
Ilość we Wszechświecie
0,05%
A
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Ben Mills)
A sample of sulfur
Numer CAS
7704-34-9
Numer CID PubChem
5362487
Właściwości atomowe
Promień atomowy
88 pm
Promień walencyjny
105 pm
Elektroujemność
2,58 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
10,36 eV
Objętość molowa
15,5 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,00269 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Zastosowania
Sulfur's main commercial use is as a reactant in the production of sulfuric acid.

Sulfur is a component of black gunpowder, and is used in the vulcanization of natural rubber and a fungicide.

It is used to make sulfite paper and other papers, to fumigate, and to bleach dried fruits.

It is also used extensively in making phosphatic fertilizers.
Elemental sulfur is considered to be of low toxicity
Izotopy
Stabilne izotopy
32S, 33S, 34S, 36S
Niestabilne izotopy
26S, 27S, 28S, 29S, 30S, 31S, 35S, 37S, 38S, 39S, 40S, 41S, 42S, 43S, 44S, 45S, 46S, 47S, 48S, 49S