Fosfor

15
P
Grupa
15
Okres
3
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
15
15
16
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
15
Masa atomowa
30,973762
Liczba masowa
31
Kategoria
Niemetale
Kolor
Bezbarwny
Radioaktywny
Nie
Z greckiego phosphoros, lekkość; starożytna nazwa planety Wenus pojawiająca się przed wschodem słońca
Układ krystalograficzny
Prosty trzyosiowy
Historia
Hennig Brand discovered phosphorus in 1669, in Hamburg, Germany, preparing it from urine.

In 1769, Johan Gottlieb Gahn and Carl Wilhelm Scheele showed that calcium phosphate is found in bones, and they obtained elemental phosphorus from bone ash.

Antoine Lavoisier recognized phosphorus as an element in 1777.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 5
Konfiguracja elektronowa
[Ne] 3s2 3p3
P
Elemental phosphorus exists in two major forms - white phosphorus and red phosphorus
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
1,82 g/cm3
Temperatura topnienia
317,25 K | 44,1 °C | 111,38 °F
Temperatura wrzenia
553 K | 279,85 °C | 535,73 °F
Ciepło topnienia
0,64 kJ/mol
Ciepło parowania
12,4 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,769 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,099%
Ilość we Wszechświecie
0,0007%
Red
Opis Obrazu: Images-of-elements
Red phosphorus as powder
Numer CAS
7723-14-0
Numer CID PubChem
5462309
Właściwości atomowe
Promień atomowy
98 pm
Promień walencyjny
107 pm
Elektroujemność
2,19 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
10,4867 eV
Objętość molowa
17,0 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,00235 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5
Zastosowania
Many fertilisers contain a high proportion of phosphorus and are manufactured from concentrated phosphoric acids.

Phosphorus is used in the manufacture of safety matches, pyrotechnics and incendiary shells.

Phosphorus is also used in steel manufacture and in the production of phosphor bronze.
White phosphorus is highly toxic while red phosphorus is considered non-toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
31P
Niestabilne izotopy
24P, 25P, 26P, 27P, 28P, 29P, 30P, 32P, 33P, 34P, 35P, 36P, 37P, 38P, 39P, 40P, 41P, 42P, 43P, 44P, 45P, 46P