Krzem

14
Si
Grupa
14
Okres
3
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
14
14
14
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
14
Masa atomowa
28,0855
Liczba masowa
28
Kategoria
Półmetale
Kolor
Szary
Radioaktywny
Nie
Od łacińskiego słowa silex, krzemionka, krzemień
Układ krystalograficzny
Czworościan pakowny
Historia
In 1800, Sir Humphry Davy thought silica to be a compound and not an element; but in 1811, Gay Lussac and Louis Jacques Thénard probably prepared impure amorphous silicon by heating potassium with silicon tetrafluoride.

In 1824 Jöns Jakob Berzelius prepared amorphous silicon by the same general method.

Henri Deville in 1854 first prepared crystalline silicon, the second allotropic form of the element.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 4
Konfiguracja elektronowa
[Ne] 3s2 3p2
Si
Silicon also has the unusual property that it expands as it freezes
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
2,3296 g/cm3
Temperatura topnienia
1687,15 K | 1414 °C | 2577,2 °F
Temperatura wrzenia
3538,15 K | 3265 °C | 5909 °F
Ciepło topnienia
50,2 kJ/mol
Ciepło parowania
359 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,705 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
27%
Ilość we Wszechświecie
0,07%
Close
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Enricoros)
Close up photo of a piece of purified silicon
Numer CAS
7440-21-3
Numer CID PubChem
5461123
Właściwości atomowe
Promień atomowy
111 pm
Promień walencyjny
111 pm
Elektroujemność
1,9 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
8,1517 eV
Objętość molowa
12,1 cm3/mol
Przewodność cieplna
1,48 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4
Zastosowania
In the form of sand and clay it is used to make concrete and brick; it is a useful refractory material for high-temperature work, and in the form of silicates it is used in making enamels, pottery, etc.

Silica, as sand, is a principal ingredient of glass.

Silicon chips are the basis of modern electronic and computing.

Silicon carbide, more commonly called carborundum is used in abrasives.
If breathed in as a fine silica/silicate dust, it may cause chronic respiratory problems
Izotopy
Stabilne izotopy
28Si, 29Si, 30Si
Niestabilne izotopy
22Si, 23Si, 24Si, 25Si, 26Si, 27Si, 31Si, 32Si, 33Si, 34Si, 35Si, 36Si, 37Si, 38Si, 39Si, 40Si, 41Si, 42Si, 43Si, 44Si