Glin

13
Al
Grupa
13
Okres
3
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
13
13
14
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
13
Masa atomowa
26,9815386
Liczba masowa
27
Kategoria
Metale bloku p
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
Od łacińskiego słowa alumen, alum
Układ krystalograficzny
Płaski wyśrodkowany sześcienny
Historia
In 1761, Guyton de Morveau proposed the name alumine for the base in alum, and Antoine Lavoisier, in 1787, thought this to be the oxide of a still undiscovered metal.

Sir Humphry Davy identified the existence of a metal base of alum in 1808.

Hans Christian Ørsted was the first to isolate metallic aluminum in 1825 in impure form.

Friedrich Wöhler is generally credited with having isolated the metal in 1827.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 3
Konfiguracja elektronowa
[Ne] 3s2 3p1
Al
Aluminum does not stick to magnets under normal conditions
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
2,698 g/cm3
Temperatura topnienia
933,47 K | 660,32 °C | 1220,58 °F
Temperatura wrzenia
2792,15 K | 2519 °C | 4566,2 °F
Ciepło topnienia
10,7 kJ/mol
Ciepło parowania
293 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,897 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
8,1%
Ilość we Wszechświecie
0,005%
Chunk
Opis Obrazu: Images-of-elements
Chunk of aluminum
Numer CAS
7429-90-5
Numer CID PubChem
5359268
Właściwości atomowe
Promień atomowy
143 pm
Promień walencyjny
121 pm
Elektroujemność
1,61 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
5,9858 eV
Objętość molowa
9,98 cm3/mol
Przewodność cieplna
2,37 W/cm·K
Stopnie utlenienia
1, 3
Zastosowania
Aluminum is used in an extensive range of products from drinks cans to window frames and boats to aircraft.

It is used in electrical transmission lines.

It is also used for kitchen utensils, outside building decoration, and in thousands of industrial applications.

When alloyed with small amounts of copper, magnesium, silicon, manganese, or other elements impart a variety of useful properties.
Aluminum is not known to be toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
27Al
Niestabilne izotopy
21Al, 22Al, 23Al, 24Al, 25Al, 26Al, 28Al, 29Al, 30Al, 31Al, 32Al, 33Al, 34Al, 35Al, 36Al, 37Al, 38Al, 39Al, 40Al, 41Al, 42Al