Magnez

12
Mg
Grupa
2
Okres
3
Blok
s
Protony
Elektrony
Neutrony
12
12
12
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
12
Masa atomowa
24,305
Liczba masowa
24
Kategoria
Metale ziem alkalicznych
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
Od Magnezji, dystryktu Tesalii
Układ krystalograficzny
Sześciokąt prosty
Historia
Scottish chemist Joseph Black recognized magnesium as an element in 1755.

Magnesium was first isolated by Sir Humphry Davy in 1808, in London.

He used electrolysis on a mixture of magnesia and mercuric oxide.

Antoine Bussy prepared it in coherent form in 1831.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 2
Konfiguracja elektronowa
[Ne] 3s2
Mg
When it burns in air, magnesium produces a brilliant white light
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
1,738 g/cm3
Temperatura topnienia
923,15 K | 650 °C | 1202 °F
Temperatura wrzenia
1363,15 K | 1090 °C | 1994 °F
Ciepło topnienia
8,7 kJ/mol
Ciepło parowania
128 kJ/mol
Ciepło właściwe
1,023 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
2,9%
Ilość we Wszechświecie
0,06%
Magnesium
Opis Obrazu: Images-of-elements
Magnesium swarf in a glass jar
Numer CAS
7439-95-4
Numer CID PubChem
5462224
Właściwości atomowe
Promień atomowy
160 pm
Promień walencyjny
141 pm
Elektroujemność
1,31 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
7,6462 eV
Objętość molowa
13,97 cm3/mol
Przewodność cieplna
1,56 W/cm·K
Stopnie utlenienia
1, 2
Zastosowania
Magnesium is widely used in the manufacturing of mobile phones, laptop computers, cameras, and other electronic components.

The brilliant light it produces when ignited is made use of in photography, flares, pyrotechnics and incendiary bombs.

Magnesium compounds such as the hydroxide (milk of magnesia), sulfate (Epsom salts), chloride and citrate are used for medicinal purposes.
Because serious fires can occur, great care should be taken in handling magnesium metal
Izotopy
Stabilne izotopy
24Mg, 25Mg, 26Mg
Niestabilne izotopy
19Mg, 20Mg, 21Mg, 22Mg, 23Mg, 27Mg, 28Mg, 29Mg, 30Mg, 31Mg, 32Mg, 33Mg, 34Mg, 35Mg, 36Mg, 37Mg, 38Mg, 39Mg, 40Mg