Sód

11
Na
Grupa
1
Okres
3
Blok
s
Protony
Elektrony
Neutrony
11
11
12
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
11
Masa atomowa
22,98976928
Liczba masowa
23
Kategoria
Metale alkaliczne
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
Z angielskiego słowa soda; Średniowieczna łacina sodanum: lekarstwo na ból głowy
Układ krystalograficzny
Przestrzenny wyśrodkowany sześcienny
Historia
The chemical abbreviation for sodium was first published by Jöns Jakob Berzelius in his system of atomic symbols.

It is a contraction of the element's new Latin name natrium, which refers to the Egyptian natron, a natural mineral salt primarily made of hydrated sodium carbonate.

In 1807, Sir Humphry Davy isolated sodium for the first time by electrolysis of dried sodium hydroxide, which had been very slightly moistened.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 1
Konfiguracja elektronowa
[Ne] 3s1
Na
Sodium burns in air with a brilliant yellow flame
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
0,971 g/cm3
Temperatura topnienia
370,87 K | 97,72 °C | 207,9 °F
Temperatura wrzenia
1156,15 K | 883 °C | 1621,4 °F
Ciepło topnienia
2,6 kJ/mol
Ciepło parowania
97,7 kJ/mol
Ciepło właściwe
1,228 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
2,3%
Ilość we Wszechświecie
0,002%
Sodium
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Dnn87)
Sodium metal from the Dennis s.k collection
Numer CAS
7440-23-5
Numer CID PubChem
5360545
Właściwości atomowe
Promień atomowy
186 pm
Promień walencyjny
166 pm
Elektroujemność
0,93 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
5,1391 eV
Objętość molowa
23,7 cm3/mol
Przewodność cieplna
1,41 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-1, 1
Zastosowania
Metallic sodium is vital in the manufacture of esters and in the preparation of organic compounds.

Sodium vapor lamps are often used for street lighting in cities.

Liquid sodium is used as a heat transfer fluid in some fast reactors.

Sodium is also used as an alloying metal, an anti-scaling agent, and as a reducing agent for metals when other materials are ineffective.
Sodium metal should be handled with great care as it cannot be maintained in an inert atmosphere
Izotopy
Stabilne izotopy
23Na
Niestabilne izotopy
18Na, 19Na, 20Na, 21Na, 22Na, 24Na, 25Na, 26Na, 27Na, 28Na, 29Na, 30Na, 31Na, 32Na, 33Na, 34Na, 35Na, 36Na, 37Na