Tennessine

117
Ts
Grupa
17
Okres
7
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
117
117
177
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
117
Masa atomowa
[294]
Liczba masowa
294
Kategoria
Halogeny
Kolor
Nie dotyczy
Radioaktywny
Tak
Named after the region of Tennessee
Układ krystalograficzny
Nie dotyczy
Historia
Tennessine was identified in 2010 by a team composed of Russian scientists at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory.

It was produced by the bombardment of berkelium with calcium.

Ununseptium was the temporary IUPAC systematic element name.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 32, 18, 7
Konfiguracja elektronowa
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5
Ts
Tennessine is historically known as eka-astatine
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
-
Temperatura topnienia
-
Temperatura wrzenia
-
Ciepło topnienia
Nie dotyczy
Ciepło parowania
Nie dotyczy
Ciepło właściwe
-
Ilość w skorupie Ziemi
Nie dotyczy
Ilość we Wszechświecie
Nie dotyczy
The
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
Numer CAS
87658-56-8
Numer CID PubChem
Nie dotyczy
Właściwości atomowe
Promień atomowy
-
Promień walencyjny
165 pm
Elektroujemność
-
Energia jonizacji
-
Objętość molowa
-
Przewodność cieplna
-
Stopnie utlenienia
-1, 1, 3, 5
Zastosowania
Tennessine is used for scientific research purposes only.
Tennessine is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilne izotopy
-
Niestabilne izotopy
291Ts, 292Ts, 293Ts, 294Ts