Oganesson

118
Og
Grupa
18
Okres
7
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
118
118
176
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
118
Masa atomowa
[294]
Liczba masowa
294
Kategoria
Gazy szlachetne
Kolor
Nie dotyczy
Radioaktywny
Tak
Named after the Russian nuclear physicist Yuri Oganessian
Układ krystalograficzny
Nie dotyczy
Historia
Oganesson was identified in 2002 by a team composed of Russian scientists at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory.

It was produced by the bombardment of californium with calcium.

Ununoctium was the temporary IUPAC systematic element name.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 32, 18, 8
Konfiguracja elektronowa
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6
Og
Oganesson is historically known as eka-radon
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
13,65 g/cm3
Temperatura topnienia
-
Temperatura wrzenia
-
Ciepło topnienia
Nie dotyczy
Ciepło parowania
Nie dotyczy
Ciepło właściwe
-
Ilość w skorupie Ziemi
Nie dotyczy
Ilość we Wszechświecie
Nie dotyczy
The
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
Numer CAS
54144-19-3
Numer CID PubChem
Nie dotyczy
Właściwości atomowe
Promień atomowy
152 pm
Promień walencyjny
157 pm
Elektroujemność
-
Energia jonizacji
-
Objętość molowa
-
Przewodność cieplna
-
Stopnie utlenienia
-1, 0, 2, 4, 6
Zastosowania
Oganesson is used for scientific research purposes only.
Oganesson is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilne izotopy
-
Niestabilne izotopy
293Og, 294Og