Liwermor

116
Lv
Grupa
16
Okres
7
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
116
116
175
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
116
Masa atomowa
[293]
Liczba masowa
291
Kategoria
Metale bloku p
Kolor
Nie dotyczy
Radioaktywny
Tak
Named after the Lawrence Livermore National Laboratory, within the city of Livermore, California
Układ krystalograficzny
Nie dotyczy
Historia
Ununhexium (Uuh) was the temporary IUPAC systematic element name.

Livermorium was identified in 2000 by a team composed of Russian scientists at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory led by Yuri Oganessian and Ken Moody.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
Konfiguracja elektronowa
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
Lv
Livermorium is historically known as eka-polonium
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
-
Temperatura topnienia
-
Temperatura wrzenia
-
Ciepło topnienia
Nie dotyczy
Ciepło parowania
Nie dotyczy
Ciepło właściwe
-
Ilość w skorupie Ziemi
Nie dotyczy
Ilość we Wszechświecie
Nie dotyczy
The
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
Numer CAS
54100-71-9
Numer CID PubChem
Nie dotyczy
Właściwości atomowe
Promień atomowy
-
Promień walencyjny
175 pm
Elektroujemność
-
Energia jonizacji
-
Objętość molowa
-
Przewodność cieplna
-
Stopnie utlenienia
2, 4
Zastosowania
Livermorium is used for scientific research purposes only.
Livermorium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilne izotopy
-
Niestabilne izotopy
289Lv, 290Lv, 291Lv, 292Lv, 293Lv