Neon

10
Ne
Grupa
18
Okres
2
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
10
10
10
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
10
Masa atomowa
20,1797
Liczba masowa
20
Kategoria
Gazy szlachetne
Kolor
Bezbarwny
Radioaktywny
Nie
Od greckiego słowa neos, nowy
Układ krystalograficzny
Płaski wyśrodkowany sześcienny
Historia
Neon was discovered in 1898 by the British chemists Sir William Ramsay and Morris W. Travers in London.

It was discovered when Ramsay chilled a sample of air until it became a liquid, then warmed the liquid and captured the gases as they boiled off.

After 1902, Georges Claude's company, Air Liquide, was producing industrial quantities of neon as a byproduct of his air liquefaction business.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8
Konfiguracja elektronowa
[He] 2s2 2p6
Ne
In a vacuum discharge tube, neon glows reddish orange
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Gaz
Gęstość
0,0008999 g/cm3
Temperatura topnienia
24,56 K | -248,59 °C | -415,46 °F
Temperatura wrzenia
27,07 K | -246,08 °C | -410,94 °F
Ciepło topnienia
0,34 kJ/mol
Ciepło parowania
1,75 kJ/mol
Ciepło właściwe
1,03 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
3×10-7%
Ilość we Wszechświecie
0,13%
Vial
Opis Obrazu: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure neon
Numer CAS
7440-01-9
Numer CID PubChem
23935
Właściwości atomowe
Promień atomowy
38 pm
Promień walencyjny
58 pm
Elektroujemność
-
Energia jonizacji
21,5645 eV
Objętość molowa
16,7 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,000493 W/cm·K
Stopnie utlenienia
0
Zastosowania
Neon is often used in brightly lit advertising signs.

It is also used in vacuum tubes, high-voltage indicators, lightning arrestors, wave meter tubes, television tubes, and helium-neon lasers.

Liquid neon is used as a cryogenic refrigerant.
Neon is not known to be toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
20Ne, 21Ne, 22Ne
Niestabilne izotopy
16Ne, 17Ne, 18Ne, 19Ne, 23Ne, 24Ne, 25Ne, 26Ne, 27Ne, 28Ne, 29Ne, 30Ne, 31Ne, 32Ne, 33Ne, 34Ne