Bohr

107
Bh
Grupa
7
Okres
7
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
107
107
157
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
107
Masa atomowa
[270]
Liczba masowa
264
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Nie dotyczy
Radioaktywny
Tak
Named after Niels Bohr, the Danish physicist
Układ krystalograficzny
Nie dotyczy
Historia
Bohrium was first convincingly synthesized in 1981 by a German research team led by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt.

The team bombarded a target of bismuth-209 with accelerated nuclei of chromium-54 to produce 5 atoms of the isotope bohrium-262.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 32, 13, 2
Konfiguracja elektronowa
[Rn] 5f14 6d5 7s2
Bh
The only confirmed example of isomerism in bohrium is in the isotope 262Bh
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
37 g/cm3
Temperatura topnienia
-
Temperatura wrzenia
-
Ciepło topnienia
Nie dotyczy
Ciepło parowania
Nie dotyczy
Ciepło właściwe
-
Ilość w skorupie Ziemi
Nie dotyczy
Ilość we Wszechświecie
Nie dotyczy
The
Opis Obrazu: skepticism.org
The element is named after Niels Bohr, a Danish nuclear physicist
Numer CAS
54037-14-8
Numer CID PubChem
Nie dotyczy
Właściwości atomowe
Promień atomowy
-
Promień walencyjny
141 pm
Elektroujemność
-
Energia jonizacji
-
Objętość molowa
-
Przewodność cieplna
-
Stopnie utlenienia
7
Zastosowania
Bohrium is used for scientific research purposes only.
Bohrium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilne izotopy
-
Niestabilne izotopy
260Bh, 261Bh, 262Bh, 263Bh, 264Bh, 265Bh, 266Bh, 267Bh, 268Bh, 269Bh, 270Bh, 271Bh, 272Bh, 273Bh, 274Bh, 275Bh