Has

108
Hs
Grupa
8
Okres
7
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
108
108
161
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
108
Masa atomowa
[269]
Liczba masowa
269
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Nie dotyczy
Radioaktywny
Tak
From the Latin word Hassias meaning Hess, the German state
Układ krystalograficzny
Nie dotyczy
Historia
Hassium was first synthesized in 1984 by a German research team led by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt.

The team bombarded a target of lead-208 with accelerated nuclei of iron-58 to produce 3 atoms of the isotope hassium-265.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 32, 14, 2
Konfiguracja elektronowa
[Rn] 5f14 6d6 7s2
Hs
More than 100 atoms of hassium have been synthesized to date
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
41 g/cm3
Temperatura topnienia
-
Temperatura wrzenia
-
Ciepło topnienia
Nie dotyczy
Ciepło parowania
Nie dotyczy
Ciepło właściwe
-
Ilość w skorupie Ziemi
Nie dotyczy
Ilość we Wszechświecie
Nie dotyczy
The
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
Numer CAS
54037-57-9
Numer CID PubChem
Nie dotyczy
Właściwości atomowe
Promień atomowy
-
Promień walencyjny
134 pm
Elektroujemność
-
Energia jonizacji
-
Objętość molowa
-
Przewodność cieplna
-
Stopnie utlenienia
8
Zastosowania
Hassium is used for scientific research purposes only.
Hassium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilne izotopy
-
Niestabilne izotopy
263Hs, 264Hs, 265Hs, 266Hs, 267Hs, 268Hs, 269Hs, 270Hs, 271Hs, 272Hs, 273Hs, 274Hs, 275Hs, 276Hs, 277Hs