Ameryk

95
Am
Grupa
Nie dotyczy
Okres
7
Blok
f
Protony
Elektrony
Neutrony
95
95
148
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
95
Masa atomowa
[243]
Liczba masowa
243
Kategoria
Aktynowce
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Tak
Named after America
Układ krystalograficzny
Sześciokąt prosty
Historia
Americium-241 was first identified in 1944 by Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan and Albert Ghiorso at the metallurgical laboratory at the University of Chicago.

It was produced by irradiating plutonium with neutrons during the Manhattan Project.

Americium was first isolated as a pure compound by Burris Cunningham in 1945, at the University of Chicago.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 25, 8, 2
Konfiguracja elektronowa
[Rn] 5f7 7s2
Am
Americium often enters landfills from discarded smoke detectors
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
13,69 g/cm3
Temperatura topnienia
1449,15 K | 1176 °C | 2148,8 °F
Temperatura wrzenia
2880,15 K | 2607 °C | 4724,6 °F
Ciepło topnienia
Nie dotyczy
Ciepło parowania
Nie dotyczy
Ciepło właściwe
-
Ilość w skorupie Ziemi
Nie dotyczy
Ilość we Wszechświecie
Nie dotyczy
A
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Bionerd)
A small disc of Am-241 under the microscope
Numer CAS
7440-35-9
Numer CID PubChem
Nie dotyczy
Właściwości atomowe
Promień atomowy
173 pm
Promień walencyjny
180 pm
Elektroujemność
1,3 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
5,9738 eV
Objętość molowa
17,78 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,1 W/cm·K
Stopnie utlenienia
2, 3, 4, 5, 6
Zastosowania
Americium is used in commercial ionization chamber smoke detectors, as well as in neutron sources and industrial gauges.

Americium-241 has been used as a portable source of both gamma rays and alpha particles for a number of medical and industrial uses.

It is also used as a target material in nuclear research to make even heavier elements.
Americium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilne izotopy
-
Niestabilne izotopy
229Am, 231Am, 232Am, 233Am, 234Am, 235Am, 236Am, 237Am, 238Am, 239Am, 240Am, 241Am, 242Am, 243Am, 244Am, 245Am, 246Am, 247Am, 248Am, 249Am