Pluton

94
Pu
Grupa
Nie dotyczy
Okres
7
Blok
f
Protony
Elektrony
Neutrony
94
94
150
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
94
Masa atomowa
[244]
Liczba masowa
244
Kategoria
Aktynowce
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Tak
Named after the planet Pluto
Układ krystalograficzny
Jednoskośny prosty
Historia
Plutonium was first produced in 1940 by Glenn T. Seaborg, Edwin M. McMillan, Joseph W. Kennedy and Arthur Wahl.

Plutonium-238 was produced by deuteron bombardment of uranium-238 in the 60-inch cyclotron at the University of California, Berkeley.

The Berkeley team made neptunium-238 which decayed to plutonium-238.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 24, 8, 2
Konfiguracja elektronowa
[Rn] 5f6 7s2
Pu
The atomic bomb dropped on Nagasaki, Japan in 1945 had a plutonium core
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
19,816 g/cm3
Temperatura topnienia
912,55 K | 639,4 °C | 1182,92 °F
Temperatura wrzenia
3501,15 K | 3228 °C | 5842,4 °F
Ciepło topnienia
Nie dotyczy
Ciepło parowania
325 kJ/mol
Ciepło właściwe
-
Ilość w skorupie Ziemi
Nie dotyczy
Ilość we Wszechświecie
Nie dotyczy
A
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Los Alamos National Laboratory)
A ring of weapons-grade 99.96% pure electrorefined plutonium, enough for one bomb core
Numer CAS
7440-07-5
Numer CID PubChem
23940
Właściwości atomowe
Promień atomowy
159 pm
Promień walencyjny
187 pm
Elektroujemność
1,28 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
6,0262 eV
Objętość molowa
12,32 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,0674 W/cm·K
Stopnie utlenienia
3, 4, 5, 6, 7, 8
Zastosowania
The isotope plutonium-239 is a key fissile component in nuclear weapons, due to its ease of fission and availability.

Plutonium-238 has also been used successfully to power artificial heart pacemakers, to reduce the risk of repeated surgery.

Plutonium-238 mixed with beryllium is used to generate neutrons for research purposes.
Plutonium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilne izotopy
-
Niestabilne izotopy
228Pu, 229Pu, 230Pu, 231Pu, 232Pu, 233Pu, 234Pu, 235Pu, 236Pu, 237Pu, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu, 243Pu, 244Pu, 245Pu, 246Pu, 247Pu