Flerow

114
Fl
Grupa
14
Okres
7
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
114
114
173
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
114
Masa atomowa
[289]
Liczba masowa
287
Kategoria
Metale bloku p
Kolor
Nie dotyczy
Radioaktywny
Tak
Named after the founder of the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, the Soviet physicist Georgy Flyorov
Układ krystalograficzny
Nie dotyczy
Historia
Ununquadium (Uuq) was the temporary IUPAC systematic element name.

In 1998, a team led by Yuri Oganessian and Vladimir Utyonkov at the Joint Institute for Nuclear Research, Dubna produced flerovium by bombarding plutonium with calcium.

In an experiment lasting 40 days, 5 x 1018 atoms of calcium to be fired at plutonium to produce a single atom of flerovium.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 32, 18, 4
Konfiguracja elektronowa
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2
Fl
The longest-lived isotope currently known is 289Fl
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
14 g/cm3
Temperatura topnienia
343,15 K | 70 °C | 158 °F
Temperatura wrzenia
423,15 K | 150 °C | 302 °F
Ciepło topnienia
Nie dotyczy
Ciepło parowania
Nie dotyczy
Ciepło właściwe
-
Ilość w skorupie Ziemi
Nie dotyczy
Ilość we Wszechświecie
Nie dotyczy
The
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
Numer CAS
54085-16-4
Numer CID PubChem
Nie dotyczy
Właściwości atomowe
Promień atomowy
-
Promień walencyjny
143 pm
Elektroujemność
-
Energia jonizacji
-
Objętość molowa
-
Przewodność cieplna
-
Stopnie utlenienia
2, 4
Zastosowania
Flerovium is used for scientific research purposes only.
Flerovium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilne izotopy
-
Niestabilne izotopy
284Fl, 285Fl, 286Fl, 287Fl, 288Fl, 289Fl