Roentgen

111
Rg
Grupa
11
Okres
7
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
111
111
170
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
111
Masa atomowa
[281]
Liczba masowa
281
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Nie dotyczy
Radioaktywny
Tak
Named after Wilhelm Conrad Röntgen, the German physicist
Układ krystalograficzny
Nie dotyczy
Historia
Roentgenium was first synthesized by an international team led by Sigurd Hofmann at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt, Germany in 1994.

The team bombarded a target of bismuth-209 with accelerated nuclei of nickel-64 and detected a single atom of the isotope roentgenium-272.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 32, 17, 2
Konfiguracja elektronowa
[Rn] 5f14 6d9 7s2
Rg
Roentgenium has no stable or naturally-occurring isotopes
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
-
Temperatura topnienia
-
Temperatura wrzenia
-
Ciepło topnienia
Nie dotyczy
Ciepło parowania
Nie dotyczy
Ciepło właściwe
-
Ilość w skorupie Ziemi
Nie dotyczy
Ilość we Wszechświecie
Nie dotyczy
The
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
Numer CAS
54386-24-2
Numer CID PubChem
Nie dotyczy
Właściwości atomowe
Promień atomowy
-
Promień walencyjny
121 pm
Elektroujemność
-
Energia jonizacji
-
Objętość molowa
-
Przewodność cieplna
-
Stopnie utlenienia
-1, 1, 3, 5
Zastosowania
Roentgenium is used for scientific research purposes only.
Roentgenium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilne izotopy
-
Niestabilne izotopy
272Rg, 273Rg, 274Rg, 275Rg, 276Rg, 277Rg, 278Rg, 279Rg, 280Rg, 281Rg, 282Rg, 283Rg