Nobel

102
No
Grupa
Nie dotyczy
Okres
7
Blok
f
Protony
Elektrony
Neutrony
102
102
157
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
102
Masa atomowa
[259]
Liczba masowa
259
Kategoria
Aktynowce
Kolor
Nie dotyczy
Radioaktywny
Tak
Named after of Alfred Nobel, Swedish chemist who discovered dynamite and founder of the Nobel Prizes
Układ krystalograficzny
Nie dotyczy
Historia
Nobelium was discovered by Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, John R. Walton and Torbjørn Sikkeland in 1958 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of curium with carbon atoms.

It was correctly identified in 1966 by scientists at the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions in Dubna, Soviet Union.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
Konfiguracja elektronowa
[Rn] 5f14 7s2
No
Nobelium is a divalent ion in aqueous solution
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
-
Temperatura topnienia
1100,15 K | 827 °C | 1520,6 °F
Temperatura wrzenia
-
Ciepło topnienia
Nie dotyczy
Ciepło parowania
Nie dotyczy
Ciepło właściwe
-
Ilość w skorupie Ziemi
Nie dotyczy
Ilość we Wszechświecie
Nie dotyczy
Illustration
Opis Obrazu: Images-of-elements
Illustration of nobelium
Numer CAS
10028-14-5
Numer CID PubChem
Nie dotyczy
Właściwości atomowe
Promień atomowy
-
Promień walencyjny
-
Elektroujemność
1,3 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
6,65 eV
Objętość molowa
-
Przewodność cieplna
0,1 W/cm·K
Stopnie utlenienia
2, 3
Zastosowania
Nobelium is used for scientific research purposes only.
Nobelium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilne izotopy
-
Niestabilne izotopy
248No, 249No, 250No, 251No, 252No, 253No, 254No, 255No, 256No, 257No, 258No, 259No, 260No, 261No, 262No, 263No, 264No